Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения1/16.08.2006
Относно: начина на вземане на решения от избирателните комисии
2/16.08.2006
Относно: съобщаване на решенията на ЦИК за ИПВР
3/16.08.2006
Относно: упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за ИПВР за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на комисията
4/16.08.2006
Относно: създаване на работни групи и определяне на говорители на ЦИК за ИПВР
5/16.08.2006
Относно: процесуалното представителство на ЦИК за ИПВР пред Върховния административен съд
6/16.08.2006
Относно: реквизити на печатите на секционните и районните избирателни комисии
7/17.08.2006
Относно: единната номерация на избирателните секции
8/17.08.2006
Относно: назначаване на състави на районните избирателни комисии
9/18.08.2006
Относно: приемане на хронограма за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
10/21.08.2006
Относно: утвърждаване на образци на документи и на бюлетина за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24