Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения11/21.08.2006
Относно: регистрация в ЦИК за ИПВР на политически партии и коалиции на политически партии и инициативни комитети за издигане на кандидатури за президент и вицепрезидент на Републиката в изборите на 22 октомври 2006 г.
12/22.08.2006
Относно: проверка на списъците с избиратели в подкрепа на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката
13/22.08.2006
Относно: приемане на Задание за участие в конкурс за компютърна обработка и издаване на Бюлетин на ЦИК за ИПВР с резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
14/23.08.2006
Относно: реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
15/23.08.2006
Относно: изготвяне списъците с трите имена, ЕГН и подписите на граждани, подкрепящи кандидати за президент и вицепрезидент
16/24.08.2006
Относно: процедура по издигане и регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката за изборите на 22 октомври 2006 г.
17/25.08.2006
Относно: обявяване на решенията на районните избирателни комисии
18/25.08.2006
Относно: възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката
19/25.08.2006
Относно: назначаване на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката за изборите на 22 октомври 2006 г. и статут на членовете им
20/25.08.2006
Относно: съставяне, обявяване и поправки на избирателните списъци
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24