Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения152/27.09.2006
Относно: допълване на Решение № 141 от 21 септември 2006 г. на ЦИК за ИПВР
153/27.09.2006
Относно: назначаване на работна група за оценка на офертите от конкурса за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания за подготовката и произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
154/27.09.2006
Относно: жалбата на Григор Методиев Григоров – упълномощен представител на ДСБ за Софийска област
156/28.09.2006
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 29 от 30 август 2006 г.
157/28.09.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "ББСС" АД - ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
158/29.09.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "СОВА - 5" АД (търговска марка СОВА ХАРИСTM)
159/29.09.2006
Относно: гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението
160/01.10.2006
Относно: ...още
161/01.10.2006
Относно: приемането на Методически указания за СИК
162/03.10.2006
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за президент и вицепрезидент
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24