Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения163/03.10.2006
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 43 от 31 август 2006 г.
164/03.10.2006
Относно: жалбата на Галина Димитрова Георгиева - упълномощен представител на ПП "АТАКА" за община Генерал Тошево
165/03.10.2006
Относно: ...още
166/03.10.2006
Относно: ...още
167/04.10.2006
Относно: поправка на явна фактическа грешка в приетите с Решение № 161 от 1 октомври 2006 г. Методически указания за СИК
168/04.10.2006
Относно: определяне на срок по т. 14 от Решение № 14 от 23 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР
169/04.10.2006
Относно: промяна в състава на РИК - Перник № 14
170/06.10.2006
Относно: още...
171/06.10.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от сдружение “Гражданска инициатива за свободни и демократични избори” (ГИСДИ)
172/06.10.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “МАРКЕТ ЛИНКС” ООД
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24