Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения173/06.10.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “МБМД - КОНСУЛТИНГ” ЕООД
174/06.10.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ)
175/06.10.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “АЛФА РИСЪРЧ” ООД
176/06.10.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “МЕДИАНА” ООД
177/06.10.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “АГЕНЦИЯ СКАЛА” ЕООД
178/06.10.2006
Относно: още...
179/10.10.2006
Относно: акредитиране на наблюдатели от ОССЕ
180/12.10.2006
Относно: ...още
181/12.10.2006
Относно: предаване на публичните регистри (Приложение № 7 от изборните книжа) в случаите, когато няма издадени удостоверения за гласуване на друго място
182/13.10.2006
Относно: жалби от Григор Велев – кандидат за президент от ОБН “Целокупна България”
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24