Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения21/28.08.2006
Относно: участие на застъпници на кандидатите за президент и вицепрезидент; на наблюдатели от страната и чужбина; на представители на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент
22/28.08.2006
Относно: изменение на Решение № 7 от 17 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР
23/28.08.2006
Относно: допълване на Решение № 8 от 17 август 2006 г.
24/29.08.2006
Относно: назначаване на работна група за оценка на офертите от конкурса за компютърната обработка на резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
25/29.08.2006
Относно: удостоверения за гласуване на друго място, за гласуване по настоящ адрес и за гласуване на ученици и студенти
26/30.08.2006
Относно: определяне на условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража
27/30.08.2006
Относно: образуване на избирателни секции на плавателни съдове и гласуване на екипажите
28/30.08.2006
Относно: ... още
29/30.08.2006
Относно: ... още
30/30.08.2006
Относно: ... още
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24