Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения31/30.08.2006
Относно: ... още
32/30.08.2006
Относно: ... още
33/31.08.2006
Относно: регистриране на политическа партия "Национално движение Симеон Втори" за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
34/31.08.2006
Относно: регистриране на политическа партия "Съюз на свободните демократи" за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
35/31.08.2006
Относно: регистриране на политическа партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС) за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
36/31.08.2006
Относно: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Георги Седефчов Първанов и кандидат за вицепрезидент Ангел Иванов Марин за изборите на 22 октомври 2006 г.
37/31.08.2006
Относно: ... още
38/31.08.2006
Относно: ... още
39/31.08.2006
Относно: ... още
40/31.08.2006
Относно: ... още
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24