Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения81/11.09.2006
Относно: обнародване на имената на кандидатите и начало на предизборната кампания
82/11.09.2006
Относно: определяне деня, мястото и часа за теглене на жребиите
83/11.09.2006
Относно: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Петър Кирилов Берон и кандидат за вицепрезидент Стела Димитрова Ангелова- Банкова за изборите на 22 октомври 2006 г.
84/11.09.2006
Относно: възлагане на компютърна обработка на изборните резултати в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката – 2006 г., и издаване на Бюлетин на ЦИК за ИПВР за изборните резултати
85/11.09.2006
Относно: назначаването на специалисти в РИК
86/11.09.2006
Относно: изменение на Решение № 22 от 28 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР
87/11.09.2006
Относно: отказ за регистрация на СДПД “Ера – 3” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
88/12.09.2006
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 61 от 4 септември 2006 г.
89/12.09.2006
Относно: допускане на сдружение “Гражданска инициатива за свободни и демократични избори” за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
90/12.09.2006
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24