Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

РешенияР Е Ш Е Н И Е

№ 5

София, 16 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: процесуалното представителство на ЦИК за

 ИПВР пред Върховния административен съд

 

 

На основание чл. 10н, ал. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Възлага на членовете на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката:

  1. Антон Сираков

  2. Димитър Радев

  3. Елена Маркова

  4. Емил Пенков

  5. Иван Давидов

  6. Наташа Тачева

  7. Ралица Негенцова

  8. Румен Еленски

  9. Румяна Сидерова

10. Хараламби Анчев

11. Цветана Чуклева,

да я представляват пред Върховния административен съд заедно и поотделно.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения