Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

РешенияР Е Ш Е Н И Е

№ 225

София, 27 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 4 и § 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Изборните книжа, утвърдени от ЦИК за ИПВР и публикувани в ДВ, бр. 69 от 2006 г., се използват и при произвеждания нов избор на 29 октомври 2006 г., като на тези от тях, в които не е отпечатана датата на новия избор, вместо датата 22 октомври 2006 г. се нанася на ръка датата 29 октомври 2006 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                 Мустафа Карадайъ

Всички решения