Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

РешенияР Е Ш Е Н И Е

№ 226

София, 27 октомври 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: утвърждаване списъка на секциите в чужбина, в които секционните протоколи и бюлетините за гласуване при новия избор за президент и вицепрезидент на 29 октомври 2006 г. могат да бъдат изпратени по електронен път

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, Решение № 220 от 24 октомври 2006 г. на ЦИК за ИПВР и писмо на Министерството на външните работи вх. № 433 от 27.10.2006 г. Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

Утвърждава списъка на секциите в чужбина, в които секционните протоколи и бюлетините за гласуване при новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г. могат да бъдат изпратени по електронен път съгласно приложение № 1, съставляващо неразделна част от настоящото решение. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения