Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

РешенияР Е Ш Е Н И Е

№ 228

София, 29 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: обявяване края на изборния ден на произведения нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на страната

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 12 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, като взе предвид постъпилата информация от 31 районни избирателни комисии за приключилото гласуването във всички избирателни секции на територията на страната Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Обявява края на изборния ден на произведения на 29 октомври 2006 г. нов избор за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на територията на страната в 19,30 ч. на 29 октомври 2006 г.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения