Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

РешенияР Е Ш Е Н И Е

№ 9

София, 18 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: приемане на хронограма за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Приема хронограма за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения