Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

РешенияР Е Ш Е Н И Е

№ 68

София, 7 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: допълване на Решение № 39 от 31 август 2006 г.

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м., ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 39 от 31 август 2006 г. в частта "Резерви" с: Николай Николов Славов, ЕГН ##########.

Копие от решението да се изпрати на РИК - Добрич.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения