Методически указания

Методически указания

 Методически указания
на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката за районните избирателни комисии
(приети с Решение № 151 от 26 септември 2006 г. на ЦИК за ИПВР)
 Методически указания
на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката за секционните избирателни комисии
(приети с Решение № 161 от 1 октомври 2006 г. на ЦИК за ИПВР)