Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

1/16.08.2006
Относно: начина на вземане на решения от избирателните комисии
2/16.08.2006
Относно: съобщаване на решенията на ЦИК за ИПВР
3/16.08.2006
Относно: упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за ИПВР за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на комисията
4/16.08.2006
Относно: създаване на работни групи и определяне на говорители на ЦИК за ИПВР
5/16.08.2006
Относно: процесуалното представителство на ЦИК за ИПВР пред Върховния административен съд
6/16.08.2006
Относно: реквизити на печатите на секционните и районните избирателни комисии
7/17.08.2006
Относно: единната номерация на избирателните секции
8/17.08.2006
Относно: назначаване на състави на районните избирателни комисии
9/18.08.2006
Относно: приемане на хронограма за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
10/21.08.2006
Относно: утвърждаване на образци на документи и на бюлетина за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
11/21.08.2006
Относно: регистрация в ЦИК за ИПВР на политически партии и коалиции на политически партии и инициативни комитети за издигане на кандидатури за президент и вицепрезидент на Републиката в изборите на 22 октомври 2006 г.
12/22.08.2006
Относно: проверка на списъците с избиратели в подкрепа на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката
13/22.08.2006
Относно: приемане на Задание за участие в конкурс за компютърна обработка и издаване на Бюлетин на ЦИК за ИПВР с резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
14/23.08.2006
Относно: реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
15/23.08.2006
Относно: изготвяне списъците с трите имена, ЕГН и подписите на граждани, подкрепящи кандидати за президент и вицепрезидент
16/24.08.2006
Относно: процедура по издигане и регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката за изборите на 22 октомври 2006 г.
17/25.08.2006
Относно: обявяване на решенията на районните избирателни комисии
18/25.08.2006
Относно: възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката
19/25.08.2006
Относно: назначаване на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката за изборите на 22 октомври 2006 г. и статут на членовете им
20/25.08.2006
Относно: съставяне, обявяване и поправки на избирателните списъци
21/28.08.2006
Относно: участие на застъпници на кандидатите за президент и вицепрезидент; на наблюдатели от страната и чужбина; на представители на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент
22/28.08.2006
Относно: изменение на Решение № 7 от 17 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР
23/28.08.2006
Относно: допълване на Решение № 8 от 17 август 2006 г.
24/29.08.2006
Относно: назначаване на работна група за оценка на офертите от конкурса за компютърната обработка на резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
25/29.08.2006
Относно: удостоверения за гласуване на друго място, за гласуване по настоящ адрес и за гласуване на ученици и студенти
26/30.08.2006
Относно: определяне на условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража
27/30.08.2006
Относно: образуване на избирателни секции на плавателни съдове и гласуване на екипажите
28/30.08.2006
Относно: ... още
29/30.08.2006
Относно: ... още
30/30.08.2006
Относно: ... още
31/30.08.2006
Относно: ... още
32/30.08.2006
Относно: ... още
33/31.08.2006
Относно: регистриране на политическа партия "Национално движение Симеон Втори" за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
34/31.08.2006
Относно: регистриране на политическа партия "Съюз на свободните демократи" за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
35/31.08.2006
Относно: регистриране на политическа партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС) за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
36/31.08.2006
Относно: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Георги Седефчов Първанов и кандидат за вицепрезидент Ангел Иванов Марин за изборите на 22 октомври 2006 г.
37/31.08.2006
Относно: ... още
38/31.08.2006
Относно: ... още
39/31.08.2006
Относно: ... още
40/31.08.2006
Относно: ... още
41/31.08.2006
Относно: ... още
42/31.08.2006
Относно: ... още
43/31.08.2006
Относно: ... още
44/31.08.2006
Относно: ... още
45/31.08.2006
Относно: ... още
46/31.08.2006
Относно: ... още
47/31.08.2006
Относно: ... още
48/31.08.2006
Относно: ... още
49/31.08.2006
Относно: ... още
50/31.08.2006
Относно: ... още
51/01.09.2006
Относно: ... още
52/01.09.2006
Относно: ... още
53/01.09.2006
Относно: ... още
54/01.09.2006
Относно: ... още
55/01.09.2006
Относно: регистриране на политическа партия “Обединение на българските националисти “Целокупна България” за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
56/01.09.2006
Относно: ... още
57/01.09.2006
Относно: ... още
58/01.09.2006
Относно: ... още
59/01.09.2006
Относно: процедура за теглене на жребий за определяне поредността на вписване на съответната листа в бюлетината за гласуване
60/04.09.2006
Относно: ... още
61/04.09.2006
Относно: ... още
62/04.09.2006
Относно: ... още
63/04.09.2006
Относно: ... още
64/04.09.2006
Относно: регистриране на политическа партия ”Ред, законност и справедливост” за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
65/04.09.2006
Относно: ... още
66/05.09.2006
Относно: регистриране на политическа партия ”АТАКА” за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
67/05.09.2006
Относно: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Неделчо Крумов Беронов и кандидат за вицепрезидент Юлиана Иванова Николова за изборите на 22 октомври 2006 г.
68/07.09.2006
Относно: допълване на Решение № 39 от 31 август 2006 г.
69/07.09.2006
Относно: регистриране на политическа партия “БЗНС – Народен съюз” за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
70/07.09.2006
Относно: поправка и допълнение на Решение № 25 от 29 август 2006 г.
71/08.09.2006
Относно: регистриране на политическа партия “Обединен блок на труда” за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
72/08.09.2006
Относно: вида на хартията за отпечатване на бюлетините за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
73/08.09.2006
Относно: ... още
74/11.09.2006
Относно: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Любен Йорданов Петров и кандидат за вицепрезидент Нели Атанасова Топалова за изборите на 22 октомври 2006 г.
75/11.09.2006
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
76/11.09.2006
Относно: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Валерий Цветков Спасов и кандидат за вицепрезидент Емилия Димитрова Бахарова за изборите на 22 октомври 2006 г.
77/11.09.2006
Относно: регистриране на политическа партия “Българска комунистическа партия” за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
78/11.09.2006
Относно: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Росен Анастасов Николов и кандидат за вицепрезидент Димитър Василев Маринов – Пищова за изборите на 22 октомври 2006 г.
79/11.09.2006
Относно: условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация
80/11.09.2006
Относно: процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката във формите на предизборна кампания по БНР и БНТ
81/11.09.2006
Относно: обнародване на имената на кандидатите и начало на предизборната кампания
82/11.09.2006
Относно: определяне деня, мястото и часа за теглене на жребиите
83/11.09.2006
Относно: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Петър Кирилов Берон и кандидат за вицепрезидент Стела Димитрова Ангелова- Банкова за изборите на 22 октомври 2006 г.
84/11.09.2006
Относно: възлагане на компютърна обработка на изборните резултати в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката – 2006 г., и издаване на Бюлетин на ЦИК за ИПВР за изборните резултати
85/11.09.2006
Относно: назначаването на специалисти в РИК
86/11.09.2006
Относно: изменение на Решение № 22 от 28 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР
87/11.09.2006
Относно: отказ за регистрация на СДПД “Ера – 3” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
88/12.09.2006
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 61 от 4 септември 2006 г.
89/12.09.2006
Относно: допускане на сдружение “Гражданска инициатива за свободни и демократични избори” за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
90/12.09.2006
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
91/12.09.2006
Относно: финансирането на предизборната кампания
92/13.09.2006
Относно: реда условията за извършване на социологически проучвания в изборния ден
93/13.09.2006
Относно: промяна в РИК – Плевен
94/13.09.2006
Относно: промяна в РИК - Ловеч
95/13.09.2006
Относно: предизборната кампания по радио и телевизионните оператори
96/13.09.2006
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
97/13.09.2006
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 30 от 30 август 2006 г.
98/13.09.2006
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 47 от 31 август 2006 г.
99/14.09.2006
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
100/14.09.2006
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
101/14.09.2006
Относно: изменение и допълване на Решение № 91 от 12 септември 2006 г.
102/14.09.2006
Относно: изменение на Решение № 21 от 28 август 2006 г.
103/15.09.2006
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
104/15.09.2006
Относно: промяна в състава на РИК - Перник № 14
105/16.09.2006
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
106/16.09.2006
Относно: промяна в РИК – Кърджали
107/16.09.2006
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 31 от 30 август 2006 г.
108/16.09.2006
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
109/17.09.2006
Относно: промяна в РИК – Варна
110/17.09.2006
Относно: определяне поредността на вписване на листите (кандидат за президент и кандидат за вицепрезидент) в изборната бюлетина
111/17.09.2006
Относно: определяне на реда за представяне на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката във формите на предизборна кампания по БНТ и БНР
112/17.09.2006
Относно: обнародване в "Държавен вестник" на листите с кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката - 2006 г.
113/17.09.2006
Относно: одобряване на техническия образец на бюлетината за гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
114/17.09.2006
Относно: назначаване на СИК в община Перник
115/17.09.2006
Относно: постъпила жалба от коалиция “Български Народен съюз – Съюз на свободните демократи, ВМРО – БНД и БЗНС – Народен съюз”, политическа партия “Демократи за силна България”, коалиция “Обединени демократични сили” и коалиция “АТАКА” против решение № 10 от 13.09.2006 г. на 13. РИК – Пазарджик
116/18.09.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Афис" ООД
117/18.09.2006
Относно: жалба от Кирил Илиев, областен координатор на ПП "АТАКА" в област Враца, против решение № 7 на РИК - Враца № 6
118/18.09.2006
Относно: жалба от Кирил Илиев, областен координатор на ПП "АТАКА" в област Враца, против действия на кмета на община Мездра
119/18.09.2006
Относно: защита на изборната бюлетина
120/18.09.2006
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 60 от 4 септември 2006 г.
121/18.09.2006
Относно: възражение - протест от Иван Христов, областен координатор на Коалиция НО "Атака"
122/18.09.2006
Относно: постъпила жалба от коалиция "Обединени демократични сили" против решение № 6 от 13.09.2006 г. на РИК - Перник № 14
123/18.09.2006
Относно: постъпила жалба от коалиция "Обединени демократични сили" против решение № 7 от 13.09.2006 г. на РИК - Перник № 14
124/18.09.2006
Относно: приемане на Задание за участие в конкурс за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
125/19.09.2006
Относно: жалба от Христо Марински, представител на ПП "БЗНС - Народен съюз" за област Враца, против решения № 5, 9 и 13 на РИК - Враца № 6
126/19.09.2006
Относно: жалба от Илия Димитров Петров, областен координатор на ПП "АТАКА" и коалиция "АТАКА" за област Монтана, против решение № 13 от 14.09.2006 г. на РИК - Монтана № 12
127/19.09.2006
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 53 от 1 септември 2006 г.
128/19.09.2006
Относно: постъпила жалба от местните ръководства на Коалиция за България, НДСВ и ДПС в община Белово против решение № 6 от 13.09.2006 г. РИК - Пазарджик № 13
129/20.09.2006
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 62 от 4 септември 2006 г.
130/20.09.2006
Относно: постъпила жалба от упълномощения представител на коалиция "АТАКА" за област Перник против решение № 16 от 16.09.2006 г. РИК - Перник № 14
131/20.09.2006
Относно: постъпила жалба от упълномощения представител на коалиция "АТАКА" за област Перник против решение № 13 от 15.09.2006 г. РИК - Перник № 14
132/20.09.2006
Относно: жалби от упълномощените представители на коалиция "АТАКА", коалиция "ОДС", Коалиция за България за област Перник против решение № 15 от 15.09.2006 г. на РИК - Перник № 14
133/20.09.2006
Относно: постъпила жалба от политическа партия НДСВ, коалиция "Обединени демократични сили", политическа партия ДСБ и политическа партия "Земеделски народен съюз" против решение № 6 от 15.09.2006 г. на РИК - Кюстендил № 10
134/21.09.2006
Относно: жалба от упълномощения представител на Коалиция за България против решение № 16 от 16.09.2006 г. на РИК - Хасково № 29
135/21.09.2006
Относно: жалба от ПП "АТАКА" против решение № 16 от 16.09.2006 г. на РИК - Хасково № 29
136/21.09.2006
Относно: жалба от упълномощения представител на политическа партия "ДСБ" Петър Петков против решение № 14 от 16.09.2006 г. на РИК - Добрич № 8
137/21.09.2006
Относно: жалба от упълномощения представител на политическа партия "ДСБ" Петър Петков, против решение № 18 от 16.09.2006 г. на РИК - Добрич № 8
138/21.09.2006
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 54 от 1 септември 2006 г.
139/21.09.2006
Относно: жалба от упълномощения представител на "АТАКА" за област Шумен Румен Стоянов Русев против решение № 16 от 19.09.2006 г. на РИК - Шумен № 30
140/21.09.2006
Относно: жалба от упълномощения представител на парламентарна партия "АТАКА" против решение № 15 от 16.09.2006 г. на РИК - Пазарджик № 13
141/21.09.2006
Относно: условията и реда за замяна членовете на РИК и СИК
142/21.09.2006
Относно: жалба от упълномощения представител на коалиция "АТАКА" против решения № 4, 6, 7 и 10 от 16.09.2006 г. на РИК - Кърджали № 9
143/21.09.2006
Относно: жалба от Общинския съвет на ДПС - Момчилград, против решение № 12 от 16.09.2006 г. на РИК - Кърджали № 9
144/21.09.2006
Относно: допускане на Българско сдружение за честни избори и граждански права – гр. Плевен, за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
145/21.09.2006
Относно: допускане на Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация, за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
146/21.09.2006
Относно: жалби от Тодор Хайдутов – представител на Коалиция за България, Пламен Петков – представител на ДПС, и Йордан Йорданов – представител на НДСВ, и тримата упълномощени представители за община Аксаково, област Варна, против решения № 14 и 15 от 15.09.2006 г. на РИК – Варна № 3
147/25.09.2006
Относно: реквизити на печатите на секционните избирателни комисии за гласуване в чужбина
148/25.09.2006
Относно: жалби от Венцислава Стоянова Крумова, представляваща коалиция “Обединени демократични сили”, Румен Атанасов Ваташки, областен координатор на ПП “АТАКА” и от коалиция “Български народен съюз”, всички от Перник, против решение № 17 от 19.09.2006 г. на РИК – Перник № 14
149/25.09.2006
Относно: допускане на “Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив”, за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
150/25.09.2006
Относно: допускане на фондация “Общности 2002” – София, за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
151/26.09.2006
Относно: приемането на Методически указания за РИК
152/27.09.2006
Относно: допълване на Решение № 141 от 21 септември 2006 г. на ЦИК за ИПВР
153/27.09.2006
Относно: назначаване на работна група за оценка на офертите от конкурса за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания за подготовката и произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
154/27.09.2006
Относно: жалбата на Григор Методиев Григоров – упълномощен представител на ДСБ за Софийска област
155/28.09.2006
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
156/28.09.2006
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 29 от 30 август 2006 г.
157/28.09.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "ББСС" АД - ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
158/29.09.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "СОВА - 5" АД (търговска марка СОВА ХАРИСTM)
159/29.09.2006
Относно: гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението
160/01.10.2006
Относно: ...още
161/01.10.2006
Относно: приемането на Методически указания за СИК
162/03.10.2006
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за президент и вицепрезидент
163/03.10.2006
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 43 от 31 август 2006 г.
164/03.10.2006
Относно: жалбата на Галина Димитрова Георгиева - упълномощен представител на ПП "АТАКА" за община Генерал Тошево
165/03.10.2006
Относно: ...още
166/03.10.2006
Относно: ...още
167/04.10.2006
Относно: поправка на явна фактическа грешка в приетите с Решение № 161 от 1 октомври 2006 г. Методически указания за СИК
168/04.10.2006
Относно: определяне на срок по т. 14 от Решение № 14 от 23 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР
169/04.10.2006
Относно: промяна в състава на РИК - Перник № 14
170/06.10.2006
Относно: още...
171/06.10.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от сдружение “Гражданска инициатива за свободни и демократични избори” (ГИСДИ)
172/06.10.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “МАРКЕТ ЛИНКС” ООД
173/06.10.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “МБМД - КОНСУЛТИНГ” ЕООД
174/06.10.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ)
175/06.10.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “АЛФА РИСЪРЧ” ООД
176/06.10.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “МЕДИАНА” ООД
177/06.10.2006
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “АГЕНЦИЯ СКАЛА” ЕООД
178/06.10.2006
Относно: още...
179/10.10.2006
Относно: акредитиране на наблюдатели от ОССЕ
180/12.10.2006
Относно: ...още
181/12.10.2006
Относно: предаване на публичните регистри (Приложение № 7 от изборните книжа) в случаите, когато няма издадени удостоверения за гласуване на друго място
182/13.10.2006
Относно: жалби от Григор Велев – кандидат за президент от ОБН “Целокупна България”
183/13.10.2006
Относно: още...
184/13.10.2006
Относно: номерацията на избирателните секции в чужбина
185/13.10.2006
Относно: предаване на публични регистри за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
186/16.10.2006
Относно: приемане на Оперативен план за организацията на работата в ЦИК за ИПВР и отчитане на резултатите от изборите на 22 октомври 2006 г.
187/16.10.2006
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за президент и вицепрезидент
188/16.10.2006
Относно: жалба от Григор Велев – кандидат за президент от ОБН “Целокупна България”
189/16.10.2006
Относно: жалба от Григор Велев - кандидат за президент от ОБН "Целокупна България"
190/16.10.2006
Относно: жалба от Григор Велев – кандидат за президент от ОБН “Целокупна България”
191/16.10.2006
Относно: получаване и обработване на данните от гласуването в чужбина
192/17.10.2006
Относно: жалба от Григор Велев - кандидат за президент от ОБН "Целокупна България"
193/17.10.2006
Относно: жалба от Григор Велев - кандидат за президент от ОБН "Целокупна България"
194/17.10.2006
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за президент и вицепрезидент
195/17.10.2006
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за президент и вицепрезидент
196/18.10.2006
Относно: регистрация на наблюдатели и застъпници на кандидати за президент и вицепрезидент
197/18.10.2006
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за президент и вицепрезидент
198/18.10.2006
Относно: жалба от Григор Велев – кандидат за президент от ОБН “Целокупна България”
199/18.10.2006
Относно: жалба от Йоло Илиев Гергов от с. Подгоре, община Макреш, област Видин
200/18.10.2006
Относно: жалба от Коалиция за България чрез упълномощения представител за област Монтана Костадин Костов и жалба от Нелсон Иванов Петков, Петър Кирилов Петров и Костадин Александров Костов, наблюдатели на ГИСДИ за област Монтана
201/19.10.2006
Относно: допълнение на Решение № 14 от 23.08.2006 г. На ЦИК за ИПВР за реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката
202/20.10.2006
Относно: жалба от Григор Велев – кандидат за президент от ОБН “Целокупна България”
203/20.10.2006
Относно: регистриране на наблюдатели и снабдяване с удостоверения в това им качество
204/20.10.2006
Относно: промяна в РИК – Перник № 14
205/22.10.2006
Относно: гласуване на лица, обучаващи се в магистърска степен
206/22.10.2006
Относно: приключване на изборния ден за избиране на президент на Републиката
207/22.10.2006
Относно: Нарушаване на ЗИПВР, допуснато от член на ЦИК за ИПВР
208/23.10.2006
Относно: окончателното приключване на изборния ден в чужбина
209/23.10.2006
Относно: още...
210/23.10.2006
Относно: още...
211/23.10.2006
Относно: гласуване по настоящ адрес и с удостоверения за гласуване на друго място при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г.
212/23.10.2006
Относно: още...
213/23.10.2006
Относно: печатите на секционните избирателни комисии
214/23.10.2006
Относно: определяне деня, часа и мястото за теглене на жребий за реда на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката, участващи в новия избор на 29 октомври 2006 г. по Българската национална телевизия и Българското национално радио
215/23.10.2006
Относно: още...
216/23.10.2006
Относно: бюлетината за гласуване при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г.
217/24.10.2006
Относно: жалба от Станчо Николов Тодоров - народен представител в 40-ото Народно събрание
218/24.10.2006
Относно: жалба от Стефан Дончев - председател на СИК № 254619063 - София, ж.к. Люлин
219/24.10.2006
Относно: определяне на реда за представяне на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката, участващи в новия избор на 29 октомври 2006 г. във формите на предизборна кампания по БНТ и БНР
220/24.10.2006
Относно: снабдяване на секциите в чужбина с изборни книжа и бюлетини за новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г.
221/25.10.2006
Относно: протокол-грама за гласуване в чужбина за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г.
222/25.10.2006
Относно: допълване на Решение № 211 от 23 октомври 2006 г. на ЦИК за ИПВР
223/25.10.2006
Относно: отразяването на предизборната кампания в средствата за масова информация до новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката и огласяването на резултати от допитвания до общественото мнение и социологическите проучвания в изборния ден
224/25.10.2006
Относно: удостоверенията на СИК и РИК
225/27.10.2006
Относно: още...
226/27.10.2006
Относно: утвърждаване списъка на секциите в чужбина, в които секционните протоколи и бюлетините за гласуване при новия избор за президент и вицепрезидент на 29 октомври 2006 г. могат да бъдат изпратени по електронен път
227/29.10.2006
Относно: жалба от Любомир Георгиев Цанев
228/29.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден на произведения нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на страната
229/30.10.2006
Относно: жалба от Крум Дойчинов – застъпник на кандидата за президент Георги Първанов в СИК № 50, район “Люлин”, София
230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
231/30.10.2006
Относно: още...
232/31.10.2006
Относно: още...