Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 204

София, 20 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: промяна в РИК - Перник № 14

 

 

С писмо изх. № 80-00-157 от 10.10.2006 г. областният управител на област Перник е изпратил предложение от упълномощените представители на политическа партия "НДСВ" за промяна в състава на РИК - Перник № 14 - освобождаване на секретаря на РИК - Перник № 14, Анелия Минчева, назначаване на нейно място Николай Петров Бранков и назначаване за втори член на РИК - Перник № 14, от квотата на НДСВ на Цветелина Кирилова Якимова.

Към предложението няма приложен писмен отказ на лицето, чиято замяна се предлага, както и документ, удостоверяващ наличието на трайна невъзможност на заменяното лице да изпълнява функциите си.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 17 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и Решение № 141 от 21 септември 2006 г. на ЦИК за ИПВР Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на упълномощените представители на ПП "НДСВ" за промени в състава на РИК - Перник № 14.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения