Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 230

София, 30 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: обявяване края на изборния ден в чужбина

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 12 от ЗИПВР и § 2 от заключителните разпоредби на същия закон във връзка с чл. 41, ал. 8 от ЗИНП, след като констатира, че гласуването във всички 144 секции в чужбина е приключило, Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА края на изборния ден на произведения на 29 октомври 2006 г. нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката в чужбина в 7,00 ч. на 30 октомври 2006 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                                                                              Мустафа Карадайъ

Всички решения