Състав на ЦИК за ИПВР

Председател:
Снежана Арсова Начева

Заместник-председатели:
Александър Григоров Петров,
Бисер Живков Троянов,
Хараламби Борисов Анчев

Секретар:
Мустафа Сали Карадайъ

Членове:
Ралица Босилкова Негенцова,
Цветана Иванова Чуклева,
Иван Найденов Давидов,
Наташа Кирилова Тачева,
Румен Василев Еленски,
Румяна Кирилова Стоева-Сидерова,
Светла Дочева Димитрова,
Димитър Радев Радев,
Иван Константинов Минев,
Мина Иванова Топузова,
Емил Киров Пенков,
Сабрие Тайфи Сапунджиева,
Ивелина Георгиева Капралова,
Иларион Димитров Иларионов,
Елена Николова Маркова,
Антон Георгиев Сираков

 Решение за избиране на Централна избирателна комисия за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България