Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Съобщения

Сайтът на Централната избирателна комисия за Избори за президент и вицепрезидент на Републиката 2006 ще бъде достъпен на адрес https://pvr2006.cik.bg/

Информация от ГД "ГРАО" във връзка с предстоящите избори можете да получите на адрес http://www.grao.bg/elections/

22.10.2006
Към 19:30 ч. ЦИК за ИПВР 2006 обяви край на изборния ден за изборите на 22.10.2006.