ЦИК за ИПВР

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е
на телефонните постове, ползвани от ЦИК за ИПВР - 2006 г.

Име и презиме телефон/факс
Снежана Начева председател 987 92 42
987 64 56
Сабрие Сапунджиева
Александър Петров зам.-председател
986 25 41
Мина Топузова
Мустафа Карадайъ секретар
988 19 89
Ивелина Капралова
Румен Еленски
940 35 24
986 17 29
Бисер Троянов зам.-председател
Хараламби Анчев зам.-председател
940 35 35
940 35 69
Наташа Тачева
Цветана Чуклева
940 35 45
940 35 44
Ралица Негенцова
Румяна Сидерова
940 35 41
940 35 40
Светла Димитрова
Иван Минев
940 35 39
940 35 37
Димитър Радев
Антон Сираков
940 35 36
940 35 46
Емил Пенков
Иларион Иларионов
940 35 48
940 35 47
Елена Маркова
Иван Давидов
940 35 26
940 35 51
Канцелария
Пенка Добрева
940 35 42 факс
940 35 43
Канцелария
Снежана Велкова
986 16 79

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е
На членовете на ЦИК за ИПВР 2006 по РИК

РИК Име, фамилия телефон факс
1 Благоевград № 1
Кюстендил № 10
Перник № 14
Наташа Тачева
Антон Сираков
939 37 24
939 37 50
940 35 45
940 35 46
2 Бургас №2
Сливен № 21
Ямбол № 31
Димитър Радев
Румен Еленски
939 37 50
939 37 66
940 35 36
986 17 29
3 Варна № 3
Добрич № 8
Шумен № 30
Сабрие Сапунджиева
Емил Пенков
939 37 75
939 37 85
986 25 41
940 35 48
4 Велико Търново № 4
Габрово № 7
Ловеч № 11
Иван Минев
Ралица Негенцова
939 37 58
939 37 33
940 35 37
940 35 41
5 Видин № 5
Враца № 6
Монтана № 12
Иларион Иларионов
Бисер Троянов
939 37 85
939 37 71
940 35 47
940 35 35
6 Пазарджик № 13
Пловдив № 16
Пловдивски № 17
Смолян
Светла Димитрова
Цветанка Чуклева
939 37 58
939 37 24
940 35 39
940 35 44
7 Плевен № 15
Русе № 19
Елена Маркова
Иван Давидов
939 37 51
939 37 51
940 35 26
940 35 51
8 Разград № 18
Силистра № 20
Търговище № 28
Мина Топузова
Мустафа Карадайъ
939 37 74 988 19 89
9 София 23
София 24
София 25
Софийски № 26
Румяна Сидерова
Хараламби Анчев
939 37 33
939 37 71
940 35 40
940 35 69
10 Стара Загора № 27
Хасково № 29
Кърджали
Ивелина Капралова
Александър Петров
939 37 96
939 37 03
940 35 24
986 25 41
11 Канцелария ИПВР Пенка Добрева 939 37 40
940 35 43
940 35 42
12 Технически секретар Снежана Велкова   986 16 79