ГД "ГРАО"

От 20.09.2006 г. чрез сайта на ГД "ГРАО" (http://www.grao.bg/elections/) ще можете:

  • Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване;
  • Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации;
  • Да регистрирате удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации;
  • Да се информирате за секциите и местата на гласуване в чужбина.