Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 84

София, 11 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: възлагане на компютърна обработка на

                    изборните резултати в изборите за

                    президент и вицепрезидент на Републиката -

                    2006 г., и издаване на Бюлетин на ЦИК за

                    ИПВР за изборните резултати

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 10 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ВЪЗЛАГА на "Информационно обслужване" АД компютърната обработка на изборните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г., и при евентуален нов избор - на 29 октомври 2006 г., както и издаването на Бюлетин на ЦИК за ИПВР с резултатите от изборите.

2. ВЪЗЛАГА на председателя и на секретаря на ЦИК за ИПВР да сключат от името на комисията договора с "Информационно обслужване" АД за компютърната обработка на изборните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката - 2006 г., както и издаването на Бюлетин на ЦИК за ИПВР с резултатите от изборите.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения