Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

39

София, 31 август 2006 г.

 

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Добрич № 8 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Владимир Димов Калчев

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Светлана Костадинова Димова

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Несрин Хасан Якубова

ЕГН ##########

4.

Членове:

Красен Божидаров Давидов

ЕГН ##########

5.

 

Мая Йорданова Димитрова

ЕГН ##########

6.

 

Върбан Димитров Върбанов

ЕГН ##########

7.

 

Деян Димитров Неделчев

ЕГН ##########

8.

 

Мариана Василева Петрова

ЕГН ##########

9.

 

Илхан Вели Мустафа

ЕГН ##########

10.

 

Живко Андреев Жеков

ЕГН ##########

11.

 

Даниела Денчева Василева

ЕГН ##########

12.

 

Пламен Иванов Добрев

ЕГН ##########

13.

 

Веселин Иванов Бончев

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Людмила Илиева Николова

ЕГН ##########

2.

 

Николай Филипов Колев

ЕГН ##########

3.

 

Георги Иванов Георгиев

ЕГН ##########

4.

 

Николай Иванов Грудев

ЕГН ##########

5.

 

Георги Христов Георгиев

ЕГН ##########

6.

 

Нурал Фикрет Ахмед

ЕГН ##########

7.

 

Юмюгюл Иджаби Сюлейман

ЕГН ##########

8.

 

Албена Христова Маркова

ЕГН ##########

9.

 

Георги Иванов Симеонов

ЕГН ##########

10.

 

Валентин Николов Иванов

ЕГН ##########

11.

 

Дарина Гочева Димитрова

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения