Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 72

София, 8 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: вида на хартията за отпечатване на бюлетините

 за избиране на президент и вицепрезидент на

 Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 9, ал. 1 и чл. 10н, т. 18 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Хартията за отпечатване на бюлетините за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г. да бъде бяла, офсетова, с относително тегло 90 г/м2.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения