Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 22

София, 28 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: изменение на Решение № 7 от 17 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 10и и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 24, ал. 1, т. 3 и 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Изменя т. 3 от Решение № 7 от 17 август 2006 г., както следва:

Районните избирателни комисии следят за своевременното и правилно образуване на избирателните секции във всяка отделна община (за всеки отделен административен район в градовете София, Пловдив и Варна).

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения