Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

32

София, 30 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Плевен № 15 в състав от 15 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

1.

Председател:

Георги Милев Георгиев

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Анни Климентова Петкова

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Телият Осман Калчев

ЕГН ##########

4.

Членове:

Любомир Евгениев Буковски

ЕГН ##########

5.

 

Кръстьо Христов Крачунов

ЕГН ##########

6.

 

Моника Събева Чочева

ЕГН ##########

7.

 

Генко Ангелов Пенков

ЕГН ##########

8.

 

Илиян Славейков Йончев

ЕГН ##########

9.

 

Боряна Цветанова Предолова

ЕГН ##########

10.

 

Диана Илиева Стойчева

ЕГН ##########

11.

 

Никола Цветанов Попов

ЕГН ##########

12.

 

Стефан Владимиров Минчев

ЕГН ##########

13.

 

Генади Йорданов Георгиев

ЕГН ##########

14.

 

Цецка Цачева Данговска

ЕГН ##########

15.

 

Детелина Богданова Минева

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Таня Николаева Савова

ЕГН ##########

2.

 

Ангел Георгиев Московски

ЕГН ##########

3.

 

Теменужка Ташкова Голишарска

ЕГН ##########

4.

 

Пламен Александров Йотов

ЕГН ##########

5.

 

Сидония Асенова Искренова

ЕГН ##########

6.

 

Кирил Христов Дончев

ЕГН ##########

7.

 

Харалампи Николов Попов

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения