Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 29

София, 30 август 2006 г.

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Бургас № 2 в състав от 17 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

1.

Председател:

Евгени Николов Мосинов

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Хамид Бари Хамид

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Светла Георгиева Каменова

ЕГН ##########

4.

Членове:

Силвия Костова Иванова

ЕГН ##########

5.

 

Тинка Илиева Желязкова

ЕГН ##########

6.

 

Мария Стойчева Шаренкова

ЕГН ##########

7.

 

Александър Савов Даскалов

ЕГН ##########

8.

 

Магдалена Златинова Кръстева

ЕГН ##########

9.

 

Светлана Добринчева Добрева-

Желева

ЕГН ##########

10.

 

Силвия Владимирова Петрова

ЕГН ##########

11.

 

Павлинка Стефанова Янкова

ЕГН ##########

12.

 

Севим Неджатиева Ахмедова

ЕГН ##########

13.

 

Имухан Самин Хюсеин

ЕГН ##########

14.

 

Георги Христов Ангелов

ЕГН ##########

15.

 

Катя Кунева Атанасова

ЕГН ##########

16.

 

Вълчо Иванов Чолаков

ЕГН ##########

17.

 

Антон Жеков Стоянов

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Калин Борисов Коцев

ЕГН ##########

2.

 

Росица Йорданова Вълчева

ЕГН ##########

3.

 

Любима Тодорова Бургазлиева

ЕГН ##########

4.

 

Мариана Рускова Бузова

ЕГН ##########

5.

 

Айтюл Ахмед Шериф

ЕГН ##########

6.

 

Алкан Еюбов Фейзов

ЕГН ##########

7.

 

Севдалина Георгиева Тодорова

ЕГН ##########

8.

 

Христина Стаматова

Хаджиатанасова

ЕГН ##########

9.

 

Радостин Георгиев Ганчев

ЕГН ##########

10.

 

Иванка Михайлова Петкова

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения