Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

222

София, 25 октомври 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: допълване на Решение № 211 от 23 октомври 2006 г. на ЦИК за ИПВР

 

 

На основание чл.10н, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. Избирателите, получили удостоверение за гласуване на друго място и заличени от основния избирателен списък на това основание, могат да гласуват и в секцията по постоянния си адрес при условията и по реда на Решение № 211 от 23 октомври 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

2. При предаване на избирателните списъци на секционната избирателна комисия за новия избор на 29 октомври 2006 г. общинската администрация отразява в графата "Забележки" на списъка-справка за заличените лица с постоянен адрес в района на секцията, които нямат право да бъдат дописвани в изборния ден, че лицата, заличени на основание получаване на удостоверение за гласуване на друго място, могат да гласуват в секцията по постоянен адрес.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

                                                       

СЕКРЕТАР:       

                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения