Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 15

София, 23 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: изготвяне списъците с трите имена, ЕГН и подписите на граждани, подкрепящи кандидати за президент и вицепрезидент

 

 

На основание чл. чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Списъците с трите имена, ЕГН и подписите на граждани, подкрепящи кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката, могат да се изготвят и преди регистрацията на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети в ЦИК за ИПВР.

2. Списъците следва да отговарят на изискванията на приложения № 16 или № 17 от изборните книжа, обнародвани в "Държавен вестник".

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения