Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 31

София, 30 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Кърджали № 9 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

1.

Председател:

Величка Димитрова Георгиева

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Стела Василева Каракиркова

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Мухидин Изет Шабан

ЕГН ##########

4.

Членове:

Димитрина Драганова Василева

ЕГН ##########

5.

 

Радка Атанасова Попова

ЕГН ##########

6.

 

Владимир Бисеров Чолаков

ЕГН ##########

7.

 

Димитър Георгиев Стоянов

ЕГН ##########

8.

 

Димитър Илиев Димитров

ЕГН ##########

9.

 

Джейлян Ръфкиев Муталибов

ЕГН ##########

10.

 

Детелина Пламенова Попова

ЕГН ##########

11.

 

Екатерина Маринова Попмаринова

ЕГН ##########

12.

 

Румен Димитров Семерджиев

ЕГН ##########

13.

 

Дора Миткова Христова

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Иван Пламенов Робов

ЕГН ##########

2.

 

Росица Трендафилова Момчилова

ЕГН ##########

3.

 

Велчо Петков Велчев

ЕГН ##########

4.

 

Кирил Иванов Колев

ЕГН ##########

5.

 

Несрин Алиева Дурмушева

ЕГН ##########

6.

 

Сеид Рамадан Рамадан

ЕГН ##########

7.

 

Бекир Юсеин Халил

ЕГН ##########

8.

 

Камелия Христова Колчева

ЕГН ##########

9.

 

Радослав Иванов Милев

ЕГН ##########

10.

 

Пенка Грудова Колева

ЕГН ##########

11.

 

Калина Николова Ирикева

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения