Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 57

София, 1 септември 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район   Видин № 5 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Росенка Кирилова Денова

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Кирил Атанасов Груев

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Петър Ванчев Тодоров

ЕГН ##########

4.

Членове:

Зорница Илиева Димитрашкова

ЕГН ##########

5.

 

Нина Младенова Павлова

ЕГН ##########

6.

 

Андрей Митков Андреев

ЕГН ##########

7.

 

Станислав Валериев Стефанов

ЕГН ##########

8.

 

Марина Йорданова Марчева

ЕГН ##########

9.

 

Ирена Петрова Николова

ЕГН ##########

10.

 

Сашка Божкова Бизеранова-

Стоянова

ЕГН ##########

11.

 

Момчил Викторов Станков

ЕГН ##########

12.

 

Личко Левтеров Луков

ЕГН ##########

13.

 

Владимир Каменов Петров

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Цветомира Димитрова Славова

ЕГН ##########

2.

 

Вероника Веселинова Станкова

ЕГН ##########

3.

 

Владимир Цоков Иванов

ЕГН ##########

4.

 

Анжела Величкова Йотова

ЕГН ##########

5.

 

Иво Валентинов Иванов

ЕГН ##########

6.

 

Галя Огнянова Павлова

ЕГН ##########

7.

 

Пирин Симеонов Луканов

ЕГН ##########

8.

 

Златка Златанова Маринова

ЕГН ##########

9.

 

Соня Лилова Маркова

ЕГН ##########

10.

 

Генади Иванов Матеев

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

 

Всички решения