Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 148

София, 25 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалби от Венцислава Стоянова Крумова,

 представляваща коалиция "Обединени

 демократични сили", Румен Атанасов

 Ваташки, областен координатор на

ПП "АТАКА" и от коалиция "Български

народен съюз", всички от Перник, против

решение  № 17 от 19.09.2006 г. на

РИК - Перник № 14

 

 

Постъпили са жалби от Венцислава Стоянова Крумова, представляваща коалиция "Обединени  демократични сили", вх. № 38 от 21.09.2006 г., Румен Атанасов  Ваташки, областен координатор на ПП "АТАКА", вх. № 37 от 21.09.2006 г. и от коалиция "Български народен съюз", вх. № 35 от 20.09.2006 г., всички от Перник, против решение  № 17 от 19.09.2006 г. на РИК - Перник № 14, относно съставите на назначените от РИК секционни избирателни комисии в рамките на избирателния район.

Оплакванията в жалбите се свеждат общо до отсъствието на представители на всички парламентарно представени политически партии и коалиции в съставите на всяка секционна избирателна комисия. Съдържа се позоваване също и на обстоятелства, свързани с брой гласували за определена политическа сила в рамките на избирателния район.

Жалбите са подадени в срок от надлежно упълномощени лица.

Оплакванията в жалбите за неправилно приложение на закона при определяне съставите на секционните избирателни комисии са незаконосъобразни поради неправилното интерпретиране на разпоредбата на чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР. Съгласно тази разпоредба при определяне на състава и ръководствата на СИК основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание следва да бъде спазено в рамките на целия избирателен район, а не във всяка отделна СИК, както поддържат жалбоподателите. Водещият критерий за определяне съставите на СИК е не броят на гласувалите за една политическа сила в рамките на района, а парламентарното й представителство в 40-ото Народно събрание.

Поради тези съображения жалбите са неоснователни.

Поради изложените съображения и на основание чл. 10л, ал. 5, изр. първо и чл. 10м, ал. 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и Решение № 19 от 25 август 2006  г. на ЦИК за ИПВР Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите от Венцислава Стоянова Крумова, представляваща коалиция "Обединени  демократични сили", Румен Атанасов  Ваташки, областен координатор на ПП "АТАКА" и от коалиция "Български народен съюз", всички от Перник, против решение  № 17 от 19.09.2006 г. на РИК - Перник № 14, относно съставите на назначените от РИК секционни избирателни комисии в рамките на избирателния район.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения