Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 43

София, 31 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Сливен № 21 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Диана Атанасова Хитова

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Ирена Станчева Никова

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Еметула Хюсеинова Алиева

ЕГН ##########

4.

Членове:

Мария Асенова Чомкова

ЕГН ##########

5.

 

Радка Тодорова Пенева

ЕГН ##########

6.

 

Станимир Петров Туджаров

ЕГН ##########

7.

 

Иглика Василева Жекова

ЕГН ##########

8.

 

Вълкан Янев Вълканов

ЕГН ##########

9.

 

Галя Щилиянова Маслинкова

ЕГН ##########

10.

 

Елена Стефанова Попова

ЕГН ##########

11.

 

Димитър Петров Сяров

ЕГН ##########

12.

 

Християна Денчева Денчева-

Проданова

ЕГН ##########

13.

 

Ваня Георгиева Барбутова

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Атанас Тенев Митев

ЕГН ##########

2.

 

Стайка Николова Петкова

ЕГН ##########

3.

 

Радка Енчева Монева

ЕГН ##########

4.

 

Иван Петров Киров

ЕГН ##########

5.

 

Радостина Костадинова Митева

ЕГН ##########

6.

 

Нуртен Азисова Рашидова

ЕГН ##########

7.

 

Петър Иванов Димитров

ЕГН ##########

8.

 

Кондьо Иванов Кондев

ЕГН ##########

9.

 

Любомир Георгиев Георгиев

ЕГН ##########

10.

 

Станислава Радославова Маринова

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения