Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 227

София, 29 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Любомир Георгиев Цанев

 

Постъпила е жалба, вх. № 441 от 29.10.2006 г., с която Любомир Георгиев Цанев обжалва решение на РИК - София № 23, от 29 октомври 2006 г., 7,40 ч., за освобождаването му като председател на СИК № 234609029. Прави се оплакване, че решението е незаконосъобразно и неправилно е отстранен като председател на СИК.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Без правно основание Любомир Цанев е възпрепятствал изборния процес в СИК № 234609029, като е влязъл в неоснователен спор с всички членове на секционната избирателна комисия, връщал е и не е допускал до гласуване граждани. Гласуването в комисията е започнало в 7,40 ч. едва след намесата на членовете на районната избирателна комисия и отстраняването му като председател на СИК.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 10н, ал. 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Любомир Георгиев Цанев срещу решение на РИК - София № 23, от 29 октомври 2006 г. за освобождаването му като председател на СИК № 234609029.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                    Мустафа Карадайъ

Всички решения