Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4

София, 16 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: създаване на работни групи и определяне на

 говорители на ЦИК за ИПВР

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Създава следните работни групи, ръководени от председателя, зам.-председателите, секретаря и членове на ЦИК за ИПВР:

1.1. Работна група по регистрацията на партии, коалиции, кандидати, наблюдатели и застъпници в състав:

Ръководител     Хараламби Анчев

Членове             Антон Сираков

                          Иван Давидов

                          Иван Минев

                          Наташа Тачева

                          Ралица Негенцова

                          Румяна Сидерова

                          Цветана Чуклева

1.2. Работна група по методическите указания в състав:

Ръководител     Снежана Начева

Членове             Елена Маркова

                          Иван Давидов

                          Мина Топузова

                          Румяна Сидерова

                          Сабрие Сапунджиева

                          Цветана Чуклева

1.3. Работна група по състава и дейността РИК, СИК и по жалбите в състав:

Ръководител     Александър Петров

Членове             Емил Пенков

                          Иван Минев

Мустафа Карадайъ

                          Наташа Тачева

                          Румен Еленски

                          Сабрие Сапунджиева

                          Светла Димитрова

1.4. Работна група по условията и реда за провеждане на предизборната кампания в състав:

Ръководител     Бисер Троянов

Членове             Антон Сираков

                          Димитър Радев

                          Елена Маркова

                          Ивелина Капралова

                          Ралица Негенцова

1.5. Работна група по възлагане и контрол на компютърната обработка на данните от гласуването и издаване на бюлетин, по организационно-техническите и финансовите въпроси в състав:

Ръководител     Мустафа Карадайъ

Членове             Александър Петров

                          Иван Минев

                          Ивелина Капралова

                          Иларион Иларионов

                          Мина Топузова

                          Светла Димитрова

2. При необходимост към работните групи могат да бъдат привличани експерти извън състава на ЦИК за ИПВР.

3. Определя за говорители на ЦИК за ИПВР Бисер Троянов и Ралица Негенцова.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения