Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

85

София, 11 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: назначаването на специалисти в РИК

 

 

На основание § 2 от заключителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 17 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. Във връзка с организацията и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката районните избирателни комисии могат да назначават специалисти.

2. Броят на специалистите се определя в зависимост от броя на секциите на територията на съответната РИК, както следва:

- за РИК с до 500 секции - 1 специалист;

- за РИК с над 500 секции - до 2 специалисти.

3. Възнаграждението на всеки един от специалистите е еднократно и е в размер до 350 лв.          

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения