Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

София, 16 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: съобщаване на решенията на ЦИК за ИПВР

 

 

На основание чл. 10н, ал. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 23, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя и възлага на Българската телеграфна агенция съобщаването на решенията, приети от Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката.

2. Сроковете за обжалване на решенията на ЦИК за ИПВР текат от публикуването им на страницата на бюлетина на БТА.

3. Обнародва в "Държавен вестник" решенията на ЦИК за ИПВР, подлежащи на обнародване според ЗИПВР.

4. Решенията на ЦИК за ИПВР се публикуват и в интернет страницата й.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения