Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 68

София, 7 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: допълване на Решение № 39 от 31 август 2006 г.

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м., ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 39 от 31 август 2006 г. в частта "Резерви" с: Николай Николов Славов, ЕГН ##########.

Копие от решението да се изпрати на РИК - Добрич.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения