Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 24

София, 29 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: назначаване на работна група за оценка на офертите от конкурса за компютърната обработка на резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 10 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и Решение № 13 от 22 август 2006 г.  Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава работна група в състав:

Мустафа Карадайъ

Александър Петров

Иларион Иларионов

Мина Топузова

Светла Димитрова

Иван Минев

Ивелина Капралова

До 17,00 ч. на 7 септември 2006 г. работната група да представи становище по оценка на офертите пред ЦИК за ИПВР.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                               Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения