Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 128

София, 19 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: постъпила жалба от местните ръководства на Коалиция за България, НДСВ и ДПС в община Белово против решение № 6 от 13.09.2006 г. РИК - Пазарджик № 13

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 23 от 16.09.2006 г. в РИК - Пазарджик, от местните ръководства на Коалиция за България, НДСВ и ДПС в община Белово против решение № 6 от 13.09.2006 г. на РИК - Пазарджик № 13, за назначаване съставите и ръководствата на СИК в община Белово.

Иска се отмяна на решението и постановяване на ново решение, с което да се назначат нови състави на СИК в община Белово, като се спази представителството на политическите партии и коалиции в 40-ото Народно събрание и съставите и ръководствата на СИК в община Белово да бъдат в съответствие с него.

Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения:

Районната избирателна комисия - Пазарджик № 13, с обжалваното решение с пълно болшинство е назначила съставите и ръководствата на СИК в община Белово съгласно предложението на кмета на общината при постигнато при него съгласие на местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в 40-ото Народно събрание за съставите и ръководствата на СИК в община Белово и се е съобразила с разпоредбата на чл. 10л, ал. 5, изр. първо от ЗИПВР и Решение № 19 от 25 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

Предвид изложеното и на основание чл. 10л, ал. 5, изр. първо от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от местните ръководства на Коалиция за България, НДСВ и ДПС в община Белово против решение № 6 от 13.09.2006 г. на РИК - Пазарджик № 13, за назначаване съставите и ръководствата на СИК в община Белово.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения