Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 160

София, 1 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 20 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и Решение № 124 от 18 септември 2006 г. на ЦИК за ИПВР, след като обсъди становището на работната група и станалите разисквания, Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. НЕ ДОПУСКА "Теорема" ООД до участие в конкурса за изработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

2. ДОПУСКА офертите на "Едита груп" ООД  и "2 ½ (Две и половина)" ЕООД за разглеждане в конкурса за изработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

3. КЛАСИРА на първо място в конкурса "Едита груп" ООД и на второ място "2 ½ (Две и половина)" ЕООД.

 

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения