Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 142

София, 21 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от упълномощения представител на

 коалиция "АТАКА" против решения  № 4, 6,

 7 и 10 от 16.09.2006 г. на РИК - Кърджали № 9

 

 

Постъпила е жалба от упълномощения представител на коалиция "АТАКА" за Кърджали Камелия Христова Колчева, вх. № 24 от 20.09.2006 г. на РИК - Кърджали, против решения № 4, 6, 7 и 10 от 16.09.2006 г. на РИК - Кърджали № 9, за назначаването на СИК в общини Ардино, Джебел, Кирково и Кърджали.

Жалбата е подадена в срок, предвид обявяване на решенията на РИК - Кърджали, на 17.09.2006 г.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения:

Изнесените доводи в жалбата относно неназначаване на лица, предложени от коалиция "АТАКА", в съставите на СИК в общините Ардино, Джебел и Кирково отговаря на действиелното положение. За община Кърджали броят на назначените лица, предложени от коалиция "АТАКА", е общо 84 или 7,84 %. Общо за избирателния район Кърджали в съставите на СИК са назначени 207 лица, предложени от коалиция "АТАКА", което съставлява 6,07 % от общия брой членове, включени в съставите на СИК в избирателен район Кърджали. Съгласно разпоредбата на чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР при определяне на съставите и ръководствата на СИК следва да бъде спазено основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание за избирателния район. Тъй като това съотношение в рамките на избирателния район Кърджали е спазено, ЦИК за ИПВР няма основание да ревизира извършеното назначаване на съставите на СИК в общините Ардино, Джебел, Кирково и Кърджали.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от упълномощения представител на коалиция "АТАКА" Камелия Христова Колчева  против решения № 4, 6, 7 и 10 от 16.09.2006 г. на РИК - Кърджали № 9, за назначаване на представители на коалиция "АТАКА" в СИК в общини Ардино, Джебел, Кирково и Кърджали.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения