Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 122

София, 18 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: постъпила жалба от коалиция "Обединени демократични сили" против решение № 6 от 13.09.2006 г. на РИК - Перник № 14

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 21 от 15.09.2006 г. на РИК, от коалиция "Обединени демократични сили" против решение № 6 от 13.09.2006 г. на РИК - Перник № 14, обявено на 13.09.2006 г. в 16,05 ч. за назначаване на СИК в община Ковачевци.

Изразява се несъгласие с предложението на кмета на община Ковачевци, респ. решението на РИК, тъй като коалиция "Обединени демократични сили" няма представител в СИК № 3, 4, 5 и 8, и прави искане за назначаване на представители във всички СИК.

Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения:

Районната избирателна комисия - Перник № 14, при назначаване на СИК в община Ковачевци се е съобразила с разпоредбите на чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР и Решение № 19 от 25 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР относно назначаване съставите на СИК. Утвърдените квоти на представителство в СИК съответстват на съотношението на партиите и коалициите, представени в 40-ото Народното събрание от една страна (при квота 5 члена на СИК РИК е назначила 6 представители на ОДС), а от друга - жалбоподателите не  са  предложили  свои  представители  за  членове  на  СИК  №  3, 4, 5 и 8.

Предвид изложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от коалиция "Обединени демократични сили" против решение № 6 от 13.09.2006 г. на РИК - Перник № 14, за назначаване на СИК в община Ковачевци.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения