Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 121

София, 18 септември 2006 г.

ОТНОСНО: възражение-протест от Иван Христов, областен координатор на Коалиция НО "Атака"

Постъпило е възражение-протест от Иван Христов - областен координатор на Коалиция НО "Атака", вх. № 158 от 18.09.2006 г., с приложено към него пълномощно и съобщение решение на политическия съвет на Коалиция НО "Атака", изпратено по пощата на 15.09.2006 г., с което се иска вземане на спешни мерки относно грубата грешка в решението на областната администрация № 28 от 30.08.2006 г.

От възражението-протест и адресирането му не е видно кой акт и на кой орган се обжалва.

Възражението е просрочено - подадено е 16 дни след издаване на акта.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението-протест на Иван Христов, областен координатор на Коалиция НО "Атака".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения