Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 62

София, 4 септември 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  в Кюстендил № 10 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

1.

Председател:

Симеонка Асенова Манова

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Васил Владимиров Иванов

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Теменужка Георгиева Михайлова

ЕГН ##########

4.

Членове:

Мая Йорданова Шишкова

ЕГН ##########

5.

 

Вера Цекова Соколова

ЕГН ##########

6.

 

Донка Райчева Янкова

ЕГН ##########

7.

 

Вася Пантелеева Пешева

ЕГН ##########

8.

 

Петър Димов Дингозов

ЕГН ##########

9.

 

Милена Цекова Стоянова

ЕГН ##########

10.

 

Георги Иванов Лазаров

ЕГН ##########

11.

 

Любомир Пенев Стоилков

ЕГН ##########

12.

 

Георги Василев Арнаудов

ЕГН ##########

13.

 

Страхил Стефанов Велинов

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Кирил Йорданов Станчев

ЕГН ##########

2.

 

Павел Томов Бакалов

ЕГН ##########

3.

 

Александър Иванов Синадински

ЕГН ##########

4.

 

Боян Бойков Савов

ЕГН ##########

5.

 

Костадин Георгиев Николов

ЕГН ##########

6.

 

Красимир Георгиев Тамакярски

ЕГН ##########

  7.

 

Александър Борисов Тошев

ЕГН ##########

8.

 

Христина Милчова Христова

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения