Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 208

София, 23 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: окончателното приключване на изборния ден в чужбина

        

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 10б, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за окончателно приключил изборния ден за избиране на президенст и вицепрезидент на Републиката в чужбина на 23 октомври 2006 г. в 6,00 ч.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения