Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 98

София, 13 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в

 Решение № 47 от 31 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 4 и 20, ал. 4 - 8, чл. 10б, ал. 3 - 9 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, чл. 10н, ал. 3, т. 8 и § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 41, ал. 8, т. 2 от ЗИНП Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка в бащиното име на члена на РИК - София № 24 Величка Йорданова Грънчарова, като вместо грешно изписаното име "Иванова" да се чете "Йорданова".

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - София № 24.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения