Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 110

София, 17 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: определяне поредността на вписване на

                    листите (кандидат за президент и кандидат

 за вицепрезидент) в изборната бюлетина

 

 

На основание чл. 6, ал. 4, чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 11 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, Решение № 59 от 1 септември 2006 г. и Решение № 82 от 11 септември 2006 г. на ЦИК за ИПВР Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката изтегли на 17 септември 2006 г. в 11,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, зала "Света София", жребий за определяне поредността на вписване на листите в изборната  бюлетина.

Въз основа на проведения жребий Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Определя поредността на вписване на кандидатите за президент и вицепрезидент (листа) в изборната бюлетина, както следва:

 

№ 1 - Неделчо Крумов Беронов - кандидат за президент

          Юлиана Иванова Николова - кандидат за вицепрезидент;

№ 2 - Любен Йорданов Петров - кандидат за президент,

          Нели Атанасова Топалова - кандидат за вицепрезидент;

№ 3 - Георги Седефчов Първанов - кандидат за президент,

          Ангел Иванов Марин - кандидат за вицепрезидент;

№ 4 - Григор Петров Велев - кандидат за президент,

          Йордан Жеков Мутафчиев - кандидат за вицепрезидент;

№ 5 - Петър Кирилов Берон - кандидат за президент,

          Стела Димитрова Ангелова-Банкова - кандидат за вицепрезидент;

№ 6 - Волен Николов Сидеров - кандидат за президент,

          Павел Димитров Шопов - кандидат за вицепрезидент;

№ 7 - Георги Евдокиев Марков - кандидат за президент,

          Мария Маринова Цонева-Иванова - кандидат за  вицепрезидент.

 

Поредните номера на вписване на кандидатските листи в бюлетината за гласуване да се впишат в регистъра за президент и вицепрезидент на Републиката за изборите на 22 октомври 2006 г.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:       

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения