Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 213

София, 23 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: печатите на секционните избирателни комисии

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 4 и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 83, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката на секционните избирателни комисии се предоставя печат, използван при произвеждането на избора на 22 октомври 2006 г., независимо от коя СИК е бил използван.

2. При откриване на изборния ден председателят на СИК маркира печата независимо от това дали е маркиран при произведения избор на 22 октомври 2006 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения